Αθήνα
+18...+28° C

Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση

Δείτε πως ένας νοσταλγός των «ουφάδικων» κατασκεύασε ένα κλασσικό Arcade μηχάνημα
 που μας ταξιδεύει στις όμορφες εποχές της δεκαετίας του ’80…


Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (2)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (3)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (4)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (5)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (6)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (7)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (8)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (9)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (10)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (11)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (12)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (13)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (14)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (15)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (16)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (17)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (18)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (19)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (20)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (21)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (22)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (23)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (24)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (25)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (26)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (27)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (28)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (29)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (30)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (31)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (32)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (33)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (34)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (35)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (36)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (37)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (38)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (39)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (40)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (41)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (42)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (43)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (45)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (44)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (46)
Έφτιαξε κλασσικό Arcade χρησιμοποιώντας μια παλιά τηλεόραση (47)