Αθήνα
+18...+28° C

Δείτε σε ποιες παραλίες μπορείτε να κολυμπήσετε

Αναρωτιέστε αν τα νερά στην αγαπημένη σας παραλία είναι κατάλληλα για κολύμβηση
 ή φοβάστε ότι τα λύματα από παρακείμενα ξενοδοχεία ή εργοστάσια μπορεί να έχουν μεταβάλλει την καθαρότητα των νερών;

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει δημιουργήσει το μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα διαδραστικό χάρτη που μπορεί να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε όχι μόνο αν η θαλάσσια περιοχή που σας ενδιαφέρει είναι κατάλληλη για κολύμβηση αλλά και πόσο αφού κατατάσσει τα νερά σε εξαιρετικής ποιότητας, καλής ποιότητας, επαρκής ποιότητας και ανεπαρκούς ποιότητας;
Θα δείτε επίσης ποιο είναι το σημείο δειγματοληψίας κι αν υπάρχουν κοντά βιομηχανικές περιοχές, αγωγοί, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ή χώρος υγειονομικής ταφής απορριμάτων.
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει την αρμοδιότητα κατάρτισης των προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας και του συντονισμού των υπηρεσιών και κρατικών φορέων για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία και διαχείριση των υδάτων. Ένας από τους βασικούς άξονες του έργου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων είναι η εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 60/2000/ΕΚ, της γνωστής ως Οδηγία  Πλαίσιο για τα Νερά, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το νόμο 3199 του 2003, με στόχο την επίτευξη της καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης των υδάτων της χώρας.
Η Γραμματεία, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Υδάτων,  καταρτίζει τα εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της χώρας και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή τους. Πριν την έγκρισή τους, τα προγράμματα εισάγονται για διαβούλευση στο Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων. Η Γραμματεία είναι οργανωμένη σε Διευθύνσεις και Τμήματα και επικεφαλής της είναι ο εκάστοτε αρμόδιος Ειδικός Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ.
Δείτε εδώ