Αθήνα
+18...+28° C

28 απίστευτα γλυπτά από καρπούζια

Ο καλλιτέχνης Clive Cooper έχει την ικανότητα να μετατρέπει το αγαπημένο καλοκαιρινό φρούτο σε εκπληκτικά έργα τέχνης.


Γλυπτά από καρπούζια (2)
Γλυπτά από καρπούζια (3)
Γλυπτά από καρπούζια (4)
Γλυπτά από καρπούζια (5)
Γλυπτά από καρπούζια (6)
Γλυπτά από καρπούζια (7)
Γλυπτά από καρπούζια (8)
Γλυπτά από καρπούζια (9)
Γλυπτά από καρπούζια (10)
Γλυπτά από καρπούζια (11)
Γλυπτά από καρπούζια (12)
Γλυπτά από καρπούζια (13)
Γλυπτά από καρπούζια (14)
Γλυπτά από καρπούζια (15)
Γλυπτά από καρπούζια (16)
Γλυπτά από καρπούζια (17)
Γλυπτά από καρπούζια (18)
Γλυπτά από καρπούζια (19)
Γλυπτά από καρπούζια (20)
Γλυπτά από καρπούζια (21)
Γλυπτά από καρπούζια (22)
Γλυπτά από καρπούζια (23)
Γλυπτά από καρπούζια (24)
Γλυπτά από καρπούζια (25)
Γλυπτά από καρπούζια (26)
Γλυπτά από καρπούζια (27)
Γλυπτά από καρπούζια (28)
Γλυπτά από καρπούζια (29)πηγή