Αθήνα
+18...+28° C

Το Πρωτόκολλο του Κιότο και η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη

Από τις αρχές τις δεκαετίας του 1970 ολοένα και πιό πολύ η περιβαλλοντική κρίση άρχισε να εκδηλώνεται στον πλανήτη μας που αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές των καιρικών φαινομένων οδήγησαν στον εξαφανισμό μερικής χλωρίδας και πανίδας.
 Γρήγορα έγινε αντιληπτό από ολόκληρο τον πλανήτη και αναγκαστικά οι κυβερνήσεις των ανεπτυγμένων κρατών δεσμεύτηκαν σε περιοριστικά μέτρα όσο αφορά την εκπομπή έξι συγκεκριμένων αέριων ρύπων που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό ονομάστηκε Πρωτόκολλο του Κιότο.


Στην παραπάνω σύμβαση που επετεύχθητε, για την αλλαγή του κλίματος κυρώθηκε και η Ελλάδα όσο αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως για τις ανανεώσιμες. Πιο συγκεκριμένα το κάθε κράτος που έχει συμφωνήσει με αυτό το πλαίσιο είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει και να αναπτύξει πολιτικές και μέτρα σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες για την «προώθηση και την έρευνα, των ανανεώσιμων μορφών ενεργείας που οφείλουν να είναι φιλικές προς το περιβάλλον». 

Το πρωτόκολλο αυτό είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα σε σχέση με την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος της μεγαλύτερης περιβαλλοντικής απειλής που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης. Παρόλα αυτά σύμφωνα με έρευνες και μελέτες που έχουν κάνει επιστήμονες, ισχυρίζονται ότι για να φύγουμε τελείως από τον κίνδυνο των κλιματικών αλλαγών απαιτείται τουλάχιστον μέσα στα επόμενα χρόνια να μειωθούν οι εκπομπές όλων των χωρών και όχι μόνο των ανεπτυγμένων τουλάχιστον στο μισό από αυτές που εκπίπτουν στην ατμόσφαιρα σήμερα. Το Πρωτόκολλο αυτό αναφέρεται σε μέτρα και δράσεις για τη μείωση των επικίνδυνων εκπομπών μέσω τριών «ευέλικτων» μηχανισμών.


 Ο πρώτος είναι η εμπορία των ρύπων, αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που μια βιομηχανικά ανεπτυγμένη χώρα καταφέρει και μειώσει τις εκπομπές των αέριων ρύπων πέραν των αρχικών στόχων του Πρωτοκόλλου, τότε αυτή μπορεί να «πουλήσει» την επιπλέον αυτή μείωση σε μια άλλη χώρα που συνεχίζει να εκπέμπει ποσότητες πάνω από τον στόχο. Ο δεύτερος μηχανισμός ονομάζεται δημιουργία καθαρής ανάπτυξης και είναι σχεδιασμένος να βοηθάει τις αναπτυσσόμενες χώρες για να αναπτύξουν καθαρές τεχνολογίες. Δηλαδή παρέχονται κίνητρα ώστε οι ανεπτυγμένες χώρες να χρηματοδοτούν προγράμματα στις αναπτυσσόμενες.

 Πιο συγκεκριμένα αν μια βιομηχανική χώρα για λόγους κόστους δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει τις δικές της εκπομπές, τότε όμως έχει την ευκαιρία να βοηθήσει οικονομικά μια άλλη αναπτυσσόμενη, όπου η μείωση της κοστίζει φθηνότερα. Τρίτος και τελευταίος μηχανισμός είναι η από κοινού υλοποίηση, αυτός είναι αντίστοιχος με τον προηγούμενο μηχανισμό με τη μόνη διαφορά ότι αφορά τις χώρες που έχουν δεσμευτεί μέσω του Πρωτοκόλλου του Κιότο ότι θα μειώσουν τα αέρια του θερμοκηπίου.


Το Πρωτόκολλο αυτό είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα χωρίς βέβαια να αποτελεί μια λύση. Η βιομηχανίες ανέκαθεν κοιτούσαν να αυξήσουν το κέρδος τους, μειώνοντας τις δαπάνες, χωρίς να ενδιαφέρονται για τις συνεπείς στο περιβάλλον γι αυτό και φτάσαμε στο «σήμερα»,. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι ένα απλό παράδειγμα είναι ότι το σημαντικότερο αέριο που είναι υπεύθυνο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι το διοξείδιο του άνθρακα, όπου προσεγγιστικά αποδεσμεύεται στην ατμόσφαιρα περίπου έξι δισεκατομμύρια τόνοι κάθε χρόνο, με βάση το Πρωτόκολλο η Ε.Ε. δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές του σε ποσοστό μόλις 8%.


Αλλά και όλοι εμείς  μπορούμε και πρέπει  να συνεισφέρουμε στην προστασία του περιβάλλοντος μας  ενεργά με τον τρόπο μας και αυτός δεν είναι άλλος από την, ανακύκλωση…. Η ανακύκλωση σήμερα πρέπει να κατέχει περίοπτη θέση στις προτεραιότητες μας μπορούμε να την παρομοιάσουμε με μια  ασπίδα του σήμερα, για ένα πιο υγιές περιβάλλον που του οφείλουμε πολλά και μας  προσφέρει  περισσότερα, ταυτόχρονα μέσα από αυτή την διαδικασία βοηθάμε  πολλά αντικείμενα να επανέλθουν στην καθημερινότητα μας με την πρότερη μορφή τους η διαφορετική η συνεισφορά με την ενεργή συμμέτοχη μας τα τελευταία χρόνια ίσως είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική, απορρίπτουμε  λοιπόν τα ανακυκλώσιμα υλικά στους αντίστοιχους κάδους, φροντίζουμε να πετάμε σωστά τα σκουπίδια μας μέσα στους κάδους απορριμμάτων και για τα πιο ογκώδες αντικείμενα υπάρχουν οι κάδοι μπαζών  , φροντίζουμε το περιβάλλον μας το προστατεύουμε για ένα καλύτερο αύριο πιο υγιές χαράζοντας τον σωστό δρόμο για εμάς και τις μετέπειτα γενιές.


                                                    Εν-ημερωμένος  Πολίτης